Grønborg Consult

Grønborg Consult anbefaler altid 3 dages GPS kurset, da det er den tid, det tager at omstille sig fra at tænke arbejdstegning, til at beskrive en tegning udfra emnets funktion med GPS målsætning.

Kurserne hos Grønborg Consult bliver afviklet med praktiske eksempler på hvordan hyppigt brugte geometriske funktioner opbygges. Dette gøres gennem løsning af praktiske tegneopgaver, hvor løsningerne gennemgåes. På kurserne er der også en orientering om måleusikkerhed, og hvordan man skal forholde sig til den, både som producent og som modtager af dele fremstillet efter en GPS tegning. På kurset arbejdes der også med maksimal materiale princippet, samt brugen af forskudte tolerancezoner.

Grønborg Consults kurser er velegnet til alle fagrupper, der er i kontakt med GPS tegninger. Det kan være ingeniører, CNC programmører, PTA, indgangskontrol, og personer i Q-afdelingen. Kurset kan med stor fordel for virksomheden afvikles med personer fra alle faggrupper. Ved at blande faggrupper vil man i virksomheden få et nyt geometrisk fagsprog, der vil optimere problemløsning af tekniske udfordringer. På 3 dags kurserne er der nogle timer, som kan bruges på gennemgang af virksomhedens egne tegninger. NDA udfyldes i så fald altid inden kursus start, hvis dette ønskes.

1 og 2 dages kurserne er primært tænkt som opfølgningskurser. Det er også muligt at købe tid til GPS sparring på egne tegninger. Dette tilbydes dog kun til firmaer, som har haft 3 dages GPS undervisning, da der ellers spildes for meget tid med repetition.

For at deltagere og virksomhed får mest muligt ud af kurset, anbefales det at deltagerne har kendskab til maskintegninger med retvinklet projektion.

Alle kurser afvikles fra 2 deltagere til max. 12 deltagere. Kurserne afvikles på virksomheden i egnet lokale eller efter aftale.