Grønborg Consult

Kursusindhold 3 dage:

Dag 1

Præsentation og forventnings afstemning (afklaring af niveau og behov)

Hvorfor bruge GPS

Introduktion til GPS

Måleusikkerhed og hvordan man skal forholde sig det

Gennemgang af GPS symboler og lidt om hvordan de kan/skal måles

Datum system, forklaring og praktiske opgaver

Dag 2

Repetition af GPS symboler og brug af datum

Brug af modifikatorer

Brug maksimal materiale princippet, Taylor’s princip og fælles zoner

Overfladeruhed

Overfladeufuldkommenheder

Kanter

Gennemgang af 8 punktspyramiden

GPS opgaver, med praktiske problemstillinger. Alle opgaver gennemgåes i plenum

Dag 3

Repetition af GPS symboler og modifikatorer mm.

GPS opgaver med stigende sværhedsgrad og gennemgang af løsninger

Evt. Arbejde med egne tegninger. Gennemgåes fra projektor.

(Deltager kan medbringe tegninger på USB, eller via egen PC på projektor)

Priser:

22.200 DKK for et hold med op til 12 deltagere

Undervisningsmateriale 190 DKK pr. deltager

Transport og eventuelt hotel beregnes i tilbuddet